Regulamin wypożyczalni strojów FIESTA

 

1.Wypożyczalnia strojów prowadzi usługi wypożyczania strojów oraz akcesoriów dla klientów indywidualnych oraz biznesowych zwanych dalej Wypożyczającym.

 

2. Wypożyczalnia prowadzi rezerwację strojów. Wypożyczalnia w chwili rezerwacji pobiera opłatę stanowiącą część opłaty za wypożyczenie (10zł).

Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji. Rezerwację uznaje się za ważną w chwili uiszczenia w/w opłaty oraz potwierdzenia przez pracownika dostępności stroju na żądany termin wypożyczenia. Zarezerwowane stroje należy odebrać po godz. 10.00 w dniu na który rezerwacja została dokonana.

 

3. W momencie wypożyczenia (bądź rezerwacji) Wypożyczający zobowiązany jest okazać dowód osobisty pracownikowi Wypożyczalni i podać swoje aktualne dane osobowo – adresowo – telefoniczne oraz podpisać Umowę Wypożyczenia.

 

4. W momencie wypożyczenia stroju Wypożyczający zobowiązany jest uiścić kaucję zwrotną w wysokości 50 zł. Kaucja zostanie zwrócona lub rozliczona w momencie zwrotu stroju lub rozliczenia wypożyczenia.

 

5. Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego opłatę zgodną z aktualnym cennikiem. Wyjściowa cena za wypożyczenie stroju obejmuję dwie doby. Strój należy zwrócić do godz. 20.00 następnego dnia.

 

6. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu za każą następną dobę naliczana jest opłata dodatkowa w wysokości kwoty wypożyczenia stroju.

 

7. Wypożyczalnia oświadcza, że przygotowane stroje nie posiadają ukrytych wad i są w stanie dobrym, zdatnym do bezpośredniego użytkowania.

 

8. Wypożyczający zobowiązuje się do używania stroju zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywania w nim żadnych zmian ani przeróbek. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za strój do czasu oddania go do wypożyczalni.

 

9. W przypadku zniszczenia bądź uszkodzenia stroju Wypożyczalnia na prawo wykorzystać część lub całą kaucję wpłaconą przez Wypożyczającego w celu naprawy bądź zakupienia nowego stroju.

 

10. Zabrania się prania, prasowania i jakiegokolwiek przerabiania strojów.

 

11. Klient zobowiązuje się zwrócić strój nieuprany. Koszt ewentualnych zniszczeń wynikłych z prania stroju ponosi Wypożyczający.

 

12. W przypadku zwrotu stroju zabrudzonych ponad normalne użytkowanie Wypożyczającego obciąża się kosztami prania, pobieranymi z kaucji wpłacanej przez Wypożyczającego.

 

13. Wypożyczający korzystając z usług Wypożyczalni oznajmia, że zapoznał się z regulaminem, w pełni go akceptuje i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 REGULAMIN
regulamin wypozyczalni.odt
Open Office Writer 22.8 KB

Adres:

ul. 1-go Maja 310

Ruda Śląska

C.H. PLAZA - I piętro

 

Godziny otwarcia:

10:00 - 21:00

Czw - 9:00 - 21:00

Niedz - 10:00 - 20:00

 

Kontakt:

 

Sklep

730-948-225

 

Dekoracje balonowe

886-208-446

 

E-mail: kontakt@fiestasklep.pl